תשואה ממוצעת לקבוצות ראשיות
ממוצע תשואות לפי קבוצות ראשיות נכון לחודש 05.2016 כפי שפורסמו באתר הגמלנט
קבוצת השקעה מדד כללי מניות אג"ח
תשואה אחרונה -0.141 % 0.412 % 0.973 % 0.079 %
מדד
-0.141 %
כללי
0.412 %
מניות
0.973 %
אג"ח
0.079 %